Becs IT Services

KVGM heeft ons fantastisch begeleid in het certificeren van onze organisatie m.b.t. ISO 27001. Informatiebeveiliging zat reeds in de genen van onze medewerkers, maar moest nog verder ingelijfd worden in onze processen. Met hun expertise en pragmatische aanpak, hebben wij samen een efficiënt ISMS geïmplementeerd binnen onze primaire applicatie(s), zodat Informatiebeveiliging een onderdeel is geworden van onze bedrijfsvoering. Mede door de specifieke kennis van KVGM (Michelle van Cruchten) binnen de IT branche was de samenwerking zéér efficiënt en heel prettig.

Afbeelding Becs

Vanuit KVGM

“Becs IT Services is een vooruitstrevende organisatie, welke een continue groei doormaakt. KVGM heeft deze betrokken en vooruitstrevende organisatie mogen ondersteunen bij de implementatie van een waardevol Information Security Management System. De organisatie levert IT- diensteverlening van een gedegen kwaliteit. Informatiebeveiliging kent een dunne lijn met kwaliteit binnen de dienstverlening van Becs IT Services. Door samen met de organisatie te focussen op risicomanagement en het implementeren van security controls is het resultaat niet alleen een duurzaam en efficiënt managementsysteem, maar ook een cultuur die gericht is op continu verbeteren waarbij informatiebeveiliging naar een nieuw niveau is getild. Op het gebied van certificatie loopt Becs IT Services voor op de branche. Iets waar zij, maar ook KVGM natuurlijk trots op is!”

~ Michelle van Cruchten