Anker Pallets

‘Anker Palletgroep uit Veghel is vol vertrouwen zelf begonnen aan het opstellen van de RI&E… …pas toen we KVGM hiervoor ingeschakeld hadden, realiseerden we ons dat dit toch echt een vak apart is! We zijn nu op de goede weg, dank zij de vakkundige inzet van KVGM.’

www.ankerpallets.nl
LinkedIn
Afbeelding Anker Pallets

Vanuit KVGM

In samenwerking met verschillende medewerkers van Anker Pallets is een RI&E met bijbehorend plan van aanpak tot stand gekomen. Opvolging geven aan de maatregelen is nu een continu proces binnen Anker Pallets, door middel van de pragmatische documenten. De samenwerking met Anker Pallets heeft KVGM als prettig ervaren. De communicatielijnen waren kort en het was duidelijk dat de organisatie een vooruitstrevende blik had met betrekking tot de veiligheid en het bewustzijn daarvan. Anker Pallets bedankt!

~ Stephanie Persoon